JFA Helse er en avdeling av Jan F. Andersen A/S, som siden 1972 har markedsført legemidler for mennesker og dyr.
Jan F. Andersen er også en av de største leverandørene i Norge av medisinsk teknisk utstyr spesielt utviklet for veterinærer.

Produsent av Nogasin GO og Lactrase: OY Verman AB i Finland